Print deze pagina

Gestalttherapie

Persoonlijke bagage

Persoonlijke bagage: Ik reis met twee koffers. Één voor de relatieve en één voor de absolute dimensies van het leven.

Bij Gestalt- en Transpersoonlijke Therapie wordt niet analytisch gewerkt, noch lang gepraat. Gestalt en Transpersoonlijke therapie gaat ervan uit dat je geschiedenis in elk moment besloten ligt en dat ze vaak bepalend is voor de manier waarop je reageert en met levenssituaties omgaat. Dat maakt het mogelijk om in het directe contact tussen therapeut en cliënt uit te gaan van wat op dat moment ervaren wordt. Er wordt dus gewerkt vanuit het Hier en Nu. Het samen werken aan een levensvraag wordt zo direct herkenbaar en levendig. Niet alleen kunnen blokkades, pijn, angst en verdriet zich zo manifesteren, maar vooral ook de oorspronkelijkheid van de cliënt. De therapeutische situatie biedt de gelegenheid om nieuwe reacties uit te proberen, waardoor gelegenheid ontstaat om levenssituaties anders te gaan ervaren.

Zo ontstaat geleidelijk aan ruimte en veiligheid om creativiteit op verschillende levensterreinen een kans te geven

Expliciet aandacht voor: wat past nu echt bij mij?
Voor de cliënt ontstaat ook de mogelijkheid om bevrijd te raken van aangeleerde patronen, hardnekkige reacties en emoties en om terug te vinden wat voor hem of haar wezenlijk en oorspronkelijk is. Daar horen vragen bij als: is dit, in deze situatie, de oorspronkelijke emotie (bijvoorbeeld: verlangen) of is ze verstoord geraakt (tot bijvoorbeeld wrok, praterigheid, jaloezie, geagiteerdheid, enzovoort) en wat wil ik echt, wat past ten diepste bij mij?

Stevigheid en “zachte krachten”
Dit schept voor de cliënt een mogelijkheid om in toenemende mate recht vanuit het Hart te leven en om in contact met zichzelf en anderen vriendelijke stevigheid te ontwikkelen. Door de gevolgde werkwijzen wordt afhankelijkheid van de therapeut voorkomen. Hoe meer de cliënt de ervaring heeft dat hij/zij zichzelf wordt, hoe meer hij/zij helderheid, directheid en zich-zelf zijn ervaart. Dergelijke ervaringen zijn tekenen van innerlijke groei.

Authenticiteit en leerproces
De therapie is gericht op het hervinden van je eigen kracht. In feite zoek je de weg terug om daardoor beter vanuit je hart te kunnen handelen, terwijl je ondertussen leert spontaniteit te koppelen aan weloverwogenheid en zorgvuldigheid naar jezelf en anderen. Therapie bevrijdt je zo niet alleen van ongewenste patronen en gevoelens, maar wordt ook een leerproces. Je leert om ( weer) de moed op te brengen om je eigen authentieke grenzen te respecteren. Zo sta je in je kracht. Een ander veel voorkomend doel van de therapie is dat de cliënt leert om Rust te vinden in zichzelf. De ervaringen die je zo opdoet kunnen vervolgens op meer levensterreinen worden ingezet.

Het hart
Het hart neemt bij transpersoonlijke therapie een centrale plaats in. Het hart kun je zien als de plaats waar je emoties het diepst ervaart. Het hart weet andere dingen dan het hoofd. Het kent je diepste waarden. Het is de plaats waar tegenstellingen in jezelf zich kunnen vinden. Inmiddels bestaat er vele jaren ervaring in werken met het hart. De laatste paar jaar groeit de onderbouwing ervan in de fysiologie, neurologie en psychiatrie, waardoor er een wetenschappelijke grond ontstaat voor deze werkwijze. Bij Centrum Boswijk, de opleiders van Annemieke den Dulk, wisten ze dat proefondervindelijk al lang.

Grenzen
De grenzen van de cliënt zijn de grenzen van de therapeut! De cliënt voelt zich daardoor niet alleen veilig, het ervaren van de eigen grens is telkens opnieuw een leermoment. Trek ik mij te veel terug, ren ik te hard naar voren, durf ik maar tot hier of wil ik eigenlijk een stap verder, vloei ik makkelijk samen met een ander, pas ik mij te veel of juist te weinig aan, waar ligt mijn tot-hier-en-niet-verder.

En zo werken mensen in de sessies o.a. aan
Het leren verstaan met de moeilijkheden die het leven biedt, het (leren) maken van eigen keuzes, het emotioneel afronden van niet voltooide situaties, zelfonderzoek, zingeving.

Je wordt vaardiger en krachtiger in het zelf stenen van je pad te halen. En zo realiseer je je innerlijke groei terwijl je leven aan kleurrijkheid wint.

In de therapie is ruimte, tijd en aandacht voor
Het doorleven van situaties, ten diepste voelen, goed nadenken, heldere keuzes en ondubbelzinnigheid Voor: angst, verdriet, woede, teleurstelling en frustraties. Maar zeker ook voor vreugde, humor, extase helderheid, tevredenheid en vervulling.