Print deze pagina

Mindfulness workshop en training

 

 

Mindfulness workshop en training

Mindfulnesstraining wordt ook wel aandachttraining genoemd. Het begrip Mindfulness is afkomstig uit het Boeddhisme. Het staat voor: vriendelijk, liefdevol en opmerkzaam gewaar-zijn , zonder oordelen, voor de ervaringen die zich van moment tot moment aandienen. Mindfulnesstraining is al eeuwen oud. Recentelijk heeft de wetenschap zich erover ontfermd en de methoden omarmd met als initiatiefnemer dr. Jon Kabat-Zinn (en zijn staf). Mindfulness Based stress Reduction is inmiddels een zeer gerespecteerde en wetenschappelijk erkende (evidence Based) benadering geworden bij stress en chronische pijn. Deelnemers, waaronder nu ook een toenemend aantal mensen die niet direct met klachten kampen, melden dat ze meer inzicht en stabiliteit ontwikkelen in het omgaan met de altijd weer terugkerende ups en downs van het dagelijks leven. Nu de resultaten van deze training goed zijn en er steeds meer toepassingsgebieden blijken te zijn, is er grote belangstelling voor. De toepassingsgebieden blijken zowel binnen als buiten de gezondheidszorg te liggen. MBSR heeft nog een “zusje” MBCT, Mindfulness Based Cognitieve Therapie. MBCT blijkt o.a. succesvol bij het voorkomen van terugval bij depressie, bij angstproblemen en bij eetstoornissen.

Tot het domein van Mindfulness behoren: awareness (gewaar-zijn), aandacht, adem, aanwezigheid (‘presence”) , opmerkzaamheid, open alertheid, ankerpunten leren vinden in jezelf, het Hier en Nu en vooral kennis maken met je eigen bewustzijn. Evenals zicht krijgen op de werking van de menselijke geest.

 

Psychotherapie

Een innerlijke reis onder deskundige begeleiding

Inner Travel Service therapieën richten zich voornamelijk op particulieren. Drempelvrees is niet nodig: het is altijd mogelijk om vooraf een vrijblijvend oriënterend gesprek te hebben. Voor mensen die wat aan hun problemen willen doen is psychotherapie vaak een zinvolle weg, als er maar deskundige en vertrouwde reisbegeleiding is. Bij Inner Travel Service wordt gewerkt met lichaamswerk, ervaringsgerichte therapie, cognitieve therapie en mindfulness, visualisaties, meditatie en concentratie. Soms worden bepaalde vormen van kunst ingezet.

De therapeut is opgeleid in Gestalt en Transpersoonlijke therapie, psychosynthese en Jungeaanse therapie en werkt al dertig jaar met de zingevingsbenadering van Victor Frankl.

Klik hier voor meer informatie over psychotherapie.

Training

Beter leren omgaan met werk en leven.

Inner Travel Service trainingen zijn altijd een uitnodiging tot een nadere kennismaking met je talenten, capaciteiten en vermogens. Je vergroot die niet alleen, maar leert ze ook doelgericht in te zetten om ten volle te leven en te werken.
De trainingen zijn gericht op:

  • Kennisverwerving/vergroting
  • Ervaringsgericht leren
  • Attitudeverandering
  • Stresshantering
  • Communicatie en sociale vaardigheden
  • Creativiteitsbevordering innerlijk werk,
  • Het oefenen van specifieke vaardigheden

Deze laatste vaardigheden worden meestal door de opdrachtgever voor een specifieke beroepsgroep omschreven en in samenwerking met en door Inner Travel Service, omgezet in een training.
Verder zijn er trainingen die specifiek gericht zijn op het ontwikkelen van Aandacht, Concentratie en Inzicht door het leren beoefenen van Mindfulness.

Klik hier voor ons trainingen programma.

Coaching

Van stress en Burn-out naar ontspanning en weerbaarheid

Inner Travel Service coaching is toegespitst op preventie en behandeling van werkgerelateerde stress alsmede op stress in de privé-situatie. Inner Travel Service biedt ook coaching en behandeling aan bij Burn-out.
Er wordt gewerkt met de Chronic Stress Reversal ( CSR) methode. Die is niet alleen gericht op stressmanagement (reductie en hantering van stress), maar ook op inzicht in wat zich op fysiologisch niveau afspeelt bij chronische stress. Dit inzicht motiveert de coachee tot blijvende stresspreventie. Uiteindelijk leidt dit tot het vergroten van de vitaliteit.
De coachee leert om, afgestemd op zijn/haar situatie en constitutie, systematisch gezond met zichzelf om te gaan.
Door de scholing in Chronic Stress Reversal is de Inner Travel Service coach een goede gesprekspartner voor uw (bedrijfs)arts en ARBOdienst.

Klik hier voor meer informatie over coaching.