Print deze pagina

Trainingen: Beter leren omgaan met werk en leven

Roos

 

Bij Inner Travel Service zijn trainingen altijd een uitnodiging tot een nadere kennismaking met en ontwikkeling van je eigen talenten, capaciteiten en vermogens. Die kun je vervolgens niet alleen vergroten, maar ook doelgericht in zetten. Zo dragen ze bij aan het verwezenlijken van wat  voor jou specifiek ten volle leven en werken  in houdt.

Kwaliteit van leven en werken wordt mede beïnvloed door onze 'coping-style'. Hieronder wordt verstaan: de bewuste en opzettelijk gewilde inspanningen die iemand levert om een cognitieve (verstandelijke), gedragsmatige, emotionele, psychologische (en voor sommigen spirituele) respons te leveren op wat zich in leven en werk aan je voordoet. De ene coping-style is effectiever dan de andere. Maar ook: in de ene situatie passender dan in de andere. Aan bovengenoemde “opzettelijk gewilde” (en soms ongewilde) inspanningen kun je schaven. Zo kun je bijvoorbeeld leren een passende, adequate en effectieve respons te leveren op stress en op stressvolle aspecten van de werk- en privé-situatie.

Alle Inner Travel Service trainingen dragen bij aan:

  • het verbeteren van de coping-style
  • het vergroten van het vermogen tot gedragsverandering en zelfsturing, en daarmee
  • de kwaliteit van leven en werken.

De trainingen geven concrete middelen in handen om invloed uit te oefenen op de manier waarop je omgaat met de situatie waarin je verkeert.


Trainen is in onze visie: vermogens kweken.
Daarom ontwikkelt Inner Travel Service trainingen die gericht zijn op actief (en toch ontspannen) aangaan van wat zich in leven en werk voordoet én op het ontwikkelen van talenten.

Methodisch gezien wordt er, met het oog op het effect van de training, altijd naar gestreefd een zo breed mogelijk spectrum van de deelnemers aan te spreken. Dat wil zeggen: cognitief, emotioneel, fysiek (o.a. bewegen en 'gronden') transpersoonlijk, interpersoonlijk. Dit bevordert dat de leereffecten beklijven.

Doelgroepen
Leidinggevenden, hulpverleners, leerkrachten, advocaten, secretaressen, artsen, tandartsen, postbodes, directeuren en particulieren.

Secretaresse

Secretaresse

Inner Travel Service trainingen richten zich op medewerkers uit het bedrijfsleven en (semi-) overheid, onderwijs en hulpverlening (zowel individueel als groepsgewijs), maar beslist ook op particulieren. Bovendien kunnen door Inner Travel Service altijd trainingen op maat worden gemaakt voor specifieke bedrijven, sectoren of doeleinden. Het is bij Inner Travel Service altijd mogelijk om vooraf een vrijblijvend oriënterend gesprek te hebben. Wij bieden onze trainingen vaak aan in samenwerking met trainingsbureaus die de organisatie verzorgen.Speerpunten van de ITS trainingen zijn:
  • Het hanteren van verschillende vormen van stress, stressreductie en stressmanagement
  • De factor 'Tijd' nader bezien
  • Aandachttraining door Mindfulness
  • Zingeving
  • Omgaan met ouder worden; voor werk en privé-situatie

NB Nu ik zelf ouder word, doe ik niet meer ‘alles’. Door mij nu bewust tot deze speerpunten te beperken kom ik zelf 'thuis'. Uiteraard staan alle eerder opgedane expertise en ervaring in dienst van deze keuzes.


Maatwerk

Op verzoek wordt u een overzicht geleverd van de dagindelingen, voorzien van programmaonderdelen, werkwijze, middelen en doel. Trainingen worden vrijwel altijd op maat gemaakt, in overleg met de opdrachtgever en aangepast aan de doelgroep.

Klik hier voor een overzicht van alle trainingen.