Print deze pagina

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR)

Klik hier voor informatie over datum en plaats.

Klik hier voor informatie over het acht weken programma van de training.

Mindfulnesstraining wordt ook wel aandachttraining genoemd. Het begrip Mindfulness is afkomstig uit het Boeddhisme. Het staat voor: vriendelijk, liefdevol en opmerkzaam gewaar-zijn , zonder oordelen, voor de ervaringen die zich van moment tot moment aandienen. Mindfulnesstraining is al eeuwen oud. Recentelijk heeft de wetenschap zich erover ontfermd en de methoden omarmd met als initiatiefnemer dr. Jon Kabat-Zinn (en zijn staf). Mindfulness Based stress Reduction is inmiddels een zeer gerespecteerde en wetenschappelijk erkende (evidence Based) benadering geworden bij stress en chronische pijn. Deelnemers, waaronder nu ook een toenemend aantal mensen die niet direct met klachten kampen, melden dat ze meer inzicht en stabiliteit ontwikkelen in het omgaan met de altijd weer terugkerende ups en downs van het dagelijks leven. Nu de resultaten van deze training goed zijn en er steeds meer toepassingsgebieden blijken te zijn, is er grote belangstelling voor. De toepassingsgebieden blijken zowel binnen als buiten de gezondheidszorg te liggen. MBSR heeft nog een “zusje” MBCT, Mindfulness Based Cognitieve Therapie. MBCT blijkt o.a. succesvol bij het voorkomen van terugval bij depressie, bij angstproblemen en bij eetstoornissen.

Tot het domein van Mindfulness behoren: awareness (gewaar-zijn), aandacht, adem, aanwezigheid (‘presence”) , opmerkzaamheid, open alertheid, ankerpunten leren vinden in jezelf, het Hier en Nu en vooral kennis maken met je eigen bewustzijn. Evenals zicht krijgen op de werking van de menselijke geest.

Door telkens de verschillende aandachtsoefeningen te doen, ontwikkelt zich op een natuurlijke wijze concentratie. Meer concentratie leidt tot beter, “dieper” kijken, luisteren en waarnemen. Als gevolg daarvan ontstaat meer inzicht. Door meer inzicht ontwikkelt zich meer inlevingsvermogen. Meer inlevingsvermogen leidt uiteindelijk tot meer compassie; compassie zowel voor jezelf als voor anderen. Mindfulness staat midden in het leven!

De training voert je naar je eigen innerlijke hulpbronnen en naar een punt van diepe rust in jezelf. Tijdens de training leer je om op te merken wat zich op zowel lichamelijk als op cognitief en emotioneel niveau in je afspeelt. Gewoonlijk reageren we daar onbewust, op een automatische manier op. Normaal gesproken hebben we dat niet eens in de gaten, waardoor de reactie met je op de loop gaat i.p.v. dat je jezelf “aanstuurt”. Bij de aandachttraining leer je het verschil tussen automatisch reageren en een bewuste respons herkennen en toe te passen. Je leert ook om te registreren wat zich van moment tot moment aan je voordoet in het hier en nu. Zo ontwikkel je precisie in je observatievermogen. Behalve dat je reageren daardoor verandert, ga je ook opener en oorspronkelijker waarnemen. Wat je opmerkt, wordt niet weggestopt, dit is vaak een gewoonte, maar je leert om daar op een vriendelijke manier aandacht aan te schenken. Je leert ook hoe je dat toe kunt passen in allerlei mogelijke situaties in privé- en werkleven.

Herkomst

De oorspronkelijke wortels van Mindfulnesstraining liggen in de oefeningen en methoden van het Boeddhisme. De Vietnamese monnik Thich Nhat Hanh en Vipassana meesters hebben deze oefeningen de afgelopen decennia in eenvoudige, begrijpelijke taal naar het westen gebracht. Zijn werk valt in deze tijd samen met het werk van de Amerikaanse wetenschapper Jon Kabat-Zinn. Deze combineert de oude methoden met westerse psychologie, wetenschappelijke kennis over stress.

Voor wie

Het aandachtgerichte stressreductie programma is bedoeld voor iedereen die de kwaliteit van zijn/haar leven wil verbeteren. In het bijzonder is dit programma effectief gebleken bij mensen met vermoeidheidsklachten, stress en burn-outklachten, depressieve klachten en pijnklachten. Echter, doordat men beter leert omgaan met stress en met geconditioneerde gedachten, reacties en gewoontes, ervaren ook mensen zonder specifieke klachten dat hun kwaliteit van leven en plezier en de kwaliteit van hun aandacht, door de training toe neemt.

Daarnaast is het programma geschikt voor mensen met hartklachten, hoge bloeddruk, slaapproblemen, hoofdpijn, piekerklachten, angstklachten, en voor mensen die kampen met gevoelens van kwetsbaarheid en/of onzekerheid.

Werkwijzen

De training bestaat uit 8 dagdelen en een stiltedag (deel). Ze kent een duidelijke opbouw en verloopt afwisselend. Naast aandachtoefeningen voor lichamelijke sensaties en opmerkzaamheid voor gedachten en gevoelens, zijn er minilezingen en maak je kennis met elementaire stressfysiologie. Er wordt gewerkt met korte verhalen, onderlinge uitwisseling, met “communicatie in aandacht” en met de zgn. “formele oefeningen” en informele oefeningen. Onder de formele oefeningen vallen: de bodyscan, eenvoudige bewegingsoefeningen en meditatie. Bij de informele oefeningen oefen je je in het met aandacht verrichten van eenvoudige, dagelijkse handelingen. Deelnemers ervaren vervolgens dat ze daardoor in toenemende mate in staat zijn Mindfulness in complexe situaties een plaats te geven.

Contra-indicaties

In een enkel geval is het verstandig om nog even te wachten met het volgen van de training. Daarom gaat aan de training een persoonlijke of een telefonische intake vooraf. Voor vragen kunt u uiteraard contact met mij opnemen. Eén voorbeeld van een contra-indicatie is als je verwikkeld zit in een alle aandacht verslindende juridische procedure. Het kan ook zijn dat het verstandiger is om een MBCT training te gaan volgen.

Inzet

De oefeningen die je tijdens de training leert, doen hun werk als je ze be-oefent. Gedurende deze acht weken oefen je 45 minuten gedurende 6 dagen per week. (en 1 dag niet, om het verschil te voelen). De ervaring leert dat deelnemers die echt oefenen, het meeste rendement van de training ondervinden. Na de training heb je voldoende geleerd om zelfstandig verder te gaan en dan bepaal je zelf je hoe vaak en hoe veel je oefent.

Aanmelden

Stuur een email naar:

Data, kosten en plaats

Klik hieronder op de betreffende editie voor meer informatie:Je deelname is definitief na aanmelding, het intakegesprek en overmaking van het cursusgeld.