Print deze pagina

Praktische gegevens

Tarief

Het geldende uurtarief voor CSR (Chronische Stress Reversal) coaching is: € 86,- per sessie, plus €18,06 BTW (21%) =  € 104, 06. Dit is inclusief verslaglegging.

Daarnaast zijn er de kosten van de ECU (Energie Check-Up) metingen:  € 15,- per meting, plus €3,15 BTW (21%) = €18,15, door mij te betalen aan het CSR centrum. Deze kosten worden aan u doorberekend. In de praktijk gaat het om bijna nooit meer dan 3 metingen, verspreid over een langere periode. 

Over het algemeen wordt er met de werkgever een traject afgesproken. Per cliënt wordt een offerte gemaakt. De reden daarvoor is dat de trajecten, afhankelijk van de ernst van de klachten van cliënt  vaak zo verschillen dat er geen eenheidsprijs voor te geven is. Verder betaalt de ene werkgever per sessie, de andere wil een compleet pakket, inclusief rapportages. De rapportages zijn voor de bedrijfsarts en soms ook voor de werkgever. Dit altijd in overleg met en goedkeuring van de cliënt. De kosten zijn dus mede afhankelijk van de wensen  van de opdrachtgever.

Psychofysiologische meting

Als er onduidelijkheden zijn m.b.t. het herstelvermogen van een cliënt, de cliënt knapt bijvoorbeeld niet op van “thuis op de bank zitten”,dan kan een psychofysiologische meting meer duidelijkheid bieden. Dit is facultatief. Deze meting wordt gedaan door een psychosomatisch fysiotherapeute, tevens CSR coach. De kosten van de psychofysiologische meting bedragen: € 150,- inclusief rapportage. Ik ben niet betrokken bij de betaling daarvan. Deze kosten voldoet u rechtstreeks aan de psychosomatische fysiotherapeute.

Frequentie van de begeleiding

  • Een begeleidings-sessie duurt 60 minuten.
  • De eerste sessie na de energiecheckup heeft mogelijk een dubbele lengte. Deze sessie is namelijk deels diagnostisch, deels adviserend. Is de cliënt te vermoeid, dan zijn dit twee aparte sessies.
  • De eerste 3 a 4 sessies zijn snel opeenvolgend (1x per week), daarna zijn er langere tussenpozen, tot maximaal 4 weken.
  • Er is een terugkomsessie na afsluiting van het traject, na maximaal 3 maanden.

Het totaal aantal sessies wordt bepaald door de ernst van de klachten en door het herstelverloop.